عکس فیستول مقعدی و آشنایی با این بیماری

عکس فیستول مقعدی و آشنایی با این بیماری


فیستول مقعدی از بیماری های مزمن ناحیه مقعدی است. همان طور که در عکس فیستول مقعدی مشاهده می کنید، این بیماری همراه با عفونت و التهاب شدیدی رخ می دهد، در واقع عامل این بیماری عفونت طولانی مدت درمان نشده آبسه است که موجب پیشروی عفونت شده و مجرایی را ما بین پوست اطراف مقعد و دیواره روده ایجاد می نماید. به علاوه فیستول موجب درد، خونریزی و ترشحات بد بو از مجرای ایجاد شده می شود. عکس فیستول مقعدی نشان دهنده بروز مجرایی مابین روده و پوست اطراف مقعد است. این مجرای باید با استفاده از درمان های مختلف پر شده و از بین برود. اما بهترین روش درمانی که برای از بین بردن فیستول مقعدی پیشنهاد می شود، استفاده از لیزر است. لیزر درمانی موجب می شود، بیماری بدون درد خونریزی و همچنین در کمترین زمان ممکن، بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان درمان شود. تنها راهکار قطعی برای از بین بردن فیستول مقعدی لیزر درمانی است.

عکس فیستول

عکس فیستول